SJUKVÅRD FÖRR OCH NU

 
 
Till läraren

Inom sjukvården är effekterna av att man använder kemiska ämnen särskilt påtagliga. Det gäller både de positiva effekterna och de negativa. Sjukvården kan därför vara ett lämpligt område att göra ett sådant här grupparbete på.

Lämplig gruppstorlek är 2 - 4 elever. Det blir kanske lite tjatigt om man delar in en hel klass i grupper som gör i princip samma sak. En möjlighet är givetvis att man låter grupperna arbeta med olika verksamheter, förutom sjukvård, t ex tandvård, lantbruk, skogsbruk, hushållsarbete, kontorsarbete, osv. Det ligger då också nära till hands att inte begränsa sig till effekter av kemiska ämnen utan se på teknik i allmänhet. Då kommer projektet att ge en bred belysning av hur modern teknik i grunden förändrat vår tillvaro - på gott och ont.

 
SJUKVÅRD FÖRR OCH NU

Grupparbete

På våra sjukhus används många fler kemiska ämnen nu än förr. Ämnena har olika användning:

 

 
 
Kemiska ämnen mediciner

narkosmedel (som du blir sövd eller bedövad med)

desinfektionsmedel (som man gör rent händer, instrument och annat med)

Gruppen ska ta reda på hur detta förändrat sjukvården genom att göra ett par intervjuer. Det finns väldigt många sjukdomar att prata om. Men vi väljer ut tre och låter begränsas till dem:

 

 
 
Sjukdomar blindtarmsinflammation

tuberkulos

cancer

 

 

Förbered intervjuerna noga. Dela upp arbetet, t ex så att en frågar och en annan antecknar svaren.

 

Intervju 1

Intervjua någon som arbetar på sjukhus. Någon i gruppen känner kanske en läkare eller sjuksköterska.

 

Fråga bland annat:

Fråga 1

Hur går det till att vårda och bota patienter som har de nämnda sjukdomarna?

Fråga 2

På vad sätt används kemiska ämnen när dessa sjukdomar behandlas?

Fråga 3

Vad finns det för risker (biverkningar)?

Fråga 4

Hur stor chans har man att bli frisk om man får någon av de nämnda sjukdomarna?

Fråga 5

Är dessa sjukdomar lika vanliga nu som förr?

Ni kan säkert hitta på ytterligare frågor!

 

Intervju 2

Nu ska ni leta reda på någon person som vet mycket om sjukvården förr (50 - 100 år sedan). Det kan vara en gammal släkting eller en pensionerad läkare. Eller också någon yngre person som särskilt intresserat sig för hur det var förr.

Lämpliga frågor:

Fråga 6

Hur gick det till att vårda och bota patienter med de tre sjukdomarna?

Fråga 7

Vilka slags mediciner, narkosmedel och desinfektionsmedel hade man?

Fråga 8

Hur stor chans hade man att bli frisk om man fick någon av de nämnda sjukdomarna?

När intervjuerna är klara diskuterar ni det hela i gruppen. Vilka slutsatser kommer ni fram till? Fråga er lärare hur ni ska redovisa era resultat. Ni kan till exempel skriva en rapport eller hålla ett litet föredrag. I båda fallen bör ni ha skrivit ner frågorna och svaren, och era egna slutsatser, på ett överskådligt och lättfattligt sätt.

Lycka till!
 
Worddokument för denna sida finnes här.