1. JÄRN 

Material: 

  
Stålull:
Tvålstålull skall först sköljas ren från tvål. Låt gärna stålullen ligga i ättika över natten, det tar bort rostskyddsmedel.
Ättika 24% 
Kastrull, liten 
Väteperoxid (=vätesuperoxid) 3% 
Plastglas, litet c:a 1 dl, 3st 
Te 
Järntablett 
Måttsats: dl, matsked, tesked, kryddmått 
C-vitamintablett 
Kryddburk, hög och smal av glas, 2 st 
Dricksglas, 2 st 
Koksalt 
 
Natriumhydroxidlösning:
Häll 1 kryddmått natriumhydroxidpastiller i 2 dl vatten. Rör om tills det löst sig.
Diskmedel  
Spik, några vanliga och några galvaniserade 
Matolja 
Mortel 

  

Experiment 1: Järn ger färg 

Tag en liten kastrull. 

Lägg i en tuss stålull (stor som en valnöt ungefär). Häll på 1 dl ättika.  

Lägg på locket och koka blandningen 5 min (fläkten på). 
   
Låt lösningen svalna. 

Häll 1 matsked av ättikslösningen i ett litet plastglas. 

Vilken färg har den? 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Häll i 1 tesked väteperoxid. Vilken färg får lösningen? 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Tag ½ dl starkt te i ett plastglas. Häll i lösningen från det lilla glaset. Vilken färg får teet? 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
  

Vad hände? 
  

Experiment 2: Finns det vanligt järn i järntabletter? 

Krossa en järntablett i en mortel.  

Hur ser pulvret ut? Vad har det för färg? 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Häll över pulvret i ett litet plastglas. Häll på 1 matsked ättika. Rör om. Vilken färg får ättikan? 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Häll i 1 tesked väteperoxid. Vilken färg får lösningen? 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

  
Vad hände? 
 
  

Experiment 3: C-vitamin ger järnet rätt färg 

Lös en C-vitamintablett i 1 dl vatten.  

Tag 1 matsked av "järnättikan" från experiment 1 i ett litet plastglas. Blanda i 1 tesked väteperoxid så att lösningen blir röd.  

Häll i 1 tesked C-vitaminlösning.  

Vilken färg får lösningen nu? 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
  

Vad hände? 
 
  

Experiment 4: Järn rostar 

Fukta en tuss stålull med vatten.  

Fäst den med tejp i bottnen på en kryddburk.  

Ställ burken upp och ned i ett glas vatten. Ställ en tom kryddburk på samma sätt i ett annat glas vatten.  

Låt burkarna stå till nästa dag. 
  

Hur ser det ut nästa dag? Vad har hänt med vattnet? 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Vad har hänt med stålullen? 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
  

Vad hände? 
 
  

Experiment 5: Saltvatten är inte bra för järn 

Tag två små plastglas. Lös 1 tesked salt i 2 matskedar vatten i det ena.  

Häll 2 matskedar vatten i det andra. Lägg en tuss stålull i vardera glaset. 

Låt stå till nästa dag. Vad har hänt med stålullen? 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
  

Vad hände? 
 
  

Experiment 6: Järnhydroxid - en slemmig gegga 

Tag 1 matsked av "järnättikan" från experiment 1 i ett litet plastglas.  

Häll i 1 tesked väteperoxid så att lösningen blir röd.  

Tag två medelstora plastglas. Häll 1 tesked ljusgul järnlösning i det ena och 1 tesked röd järnlösning i det andra.  

Häll sedan ½ dl natriumhydroxidlösning i vardera burken.  

Då bildas en slemmig fällning. Vilken färg har fällningen? 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Jämför färgen med rostfärgen i experiment 5. Är det likt? 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Låt burkarna stå en stund. Ändras färgen i burkarna? 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
  

Vad hände? 

  

Experiment 7: Hur kan man motverka rost? 

Tag tre glas och fyll dem till hälften med vatten. 
Häll 1 tesked salt i ett av dem och 1 tesked diskmedel i ett annat.  
Smörj tre vanliga spikar med fett t ex matolja. Ställ i vardera glaset: 
1 vanlig spik, 1 galvaniserad spik och 1 infettad spik.  

Märk glasen och spikarna så att du kan komma ihåg vilket som är vilket. Låt det hela stå några dagar.  

Bedöm hur mycket de olika spikarna har rostat. Fyll i tabellen. Ange för varje spik om den rostat  

inte alls, lite grann, rätt mycket, väldigt mycket. 

  

  vanlig spik infettad spik galvaniserad spik
vatten      
diskmedel      
saltvatten      
  

Vilken kombination rostade mest? 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

  
vatten vatten + diskmedel vatten + salt
  
A= infettat 
B= vanligt 
C= galvaniserat 
 

Vad hände?

  

Experiment 8: Galvaniserat järn kan också rosta 

Tag två små plastglas.  

Häll 2 matskedar ättika i vardera glaset.  

Ställ en galvaniserad spik (av den gråa sträva typen, så fungerar det bäst) i det ena och en vanlig spik i det andra.  

Händer det något i något av glasen? 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Låt glasen stå till nästa dag.  

Ställ sedan över spikarna i ett plastglas med saltvatten. Låt dem stå tills det börjar bli rost.  

Rostar båda eller bara den ena av spiken? 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

  
Vad hände?